finfan-logo
FinFan
money beyond border
VN
VN
Revolutionising Modern & Seamless Unified Gateway
MONEY X-BORDER
The world leading API-driven for all things money movement rails powered by 3rd generation technology
Phạm vi toàn cầu
Bối cảnh tiền tệ
FinFan, Thương hiệu được lựa chọn giúp đơn giản hóa và tăng tốc các dịch vụ tài chính xuyên biên giới
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
ripple
Với hơn 150 quốc gia
Mạng lưới thanh toán
Latest FX insights -
wholesale matching policy
You send
VND
Compare price!
They get
0
Exchange rate: FXRate.exchange-rate-is-not-available
Sự cách mạng tài sản
kỹ thuật số
Nó theo dõi sự phát triển của thế giới tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn và cách số hóa tài sản truyền thống sẽ định hình lại thị trường tài chính thế hệ tiếp theo
Khám phá các nền tảng đa phương cho tiền tệ xuyên biên giới
Khám phá các nền tảng đa phương cho tiền tệ xuyên biên giới
Cách nhanh nhất để kết nối với chúng tôi
Với vai trò là đơn vị tổng hợp, FinFan đang chuyển sang tất cả các ngân hàng, ví điện tử, thẻ, ...
và tích hợp hàng trăm đối tác quốc tế để thu và giải ngân thông qua một API duy nhất
Được bảo vệ
Mã hóa đảm bảo
được truyền an toàn
BẢO MẬT
Ủy quyền đa chữ ký
TUÂN THỦ
Tiêu chuẩn nội tuyến của ngân hàng trung ương
ĐƯỢC XÁC THỰC
Cơ sở hạ tầng nhận dạng kỹ thuật số
Thống nhất
Pay Roll
Treasury
Mobile money
E-Wallet
Marketplaces
Digital assets
Tokenization
Pay Roll
Treasury
Mobile money
E-Wallet
Marketplaces
Digital assets
Tokenization
APIs
Giải pháp
Nền tảng trao quyền cho việc mở rộng các khu vực địa lý mới
Get in touch - FAQs
Let's build something amazing together
Hey, my name is
And I’m looking for
Get in touch with me at
finfan-logo
FinFan
money beyond border
FinFan is a commercial brand of Best Way Corp. An aggregator switching network & multi methods for all things money x-border
Authorised by the Central Bank - No.973 License of Foreign Currencies Acceptance and Payment
Follow Us:
logo-iconlogo-iconlogo-iconlogo-iconlogo-icon
Solutions
BaaS
Digital assets
Thẻ
Thanh toán
Chuyển tiền
Company
Tin tức
Tuyển dụng
Location
Liên hệ
Nhà đầu tư
Support
Tracking
FXrate
FAQs
Blogs
DMCA.com Protection Status
© 2023 FinFan. All rights reserved.
Privacy Statement
Terms & Conditions
Cookie Policy